"Krav på oss att leverera i tid”

Trafikverket bemöter kritiken från flera håll.

Bengt Olsson, presschef vid Trafikverket.