Historiska lärdomar om följderna av brexit

Englands politiska relationer till resten av Europa har genomgått många olika faser under de senaste tusen åren, men banden har sällan varit så täta och jämlika som under de senaste decennierna. Och även om situationen oftast varit den motsatta är det idag snarast britterna som hotar Europas balans.