Prestige bakom stoppad prognos

”Skandal”, menar KTH-professor om metodvalet.

Trafikverket stoppade en konkurrerande prognosmodell som togs fram av KTH:s Järnvägsgrupp.