Sorsele kan bli först till ”kommunakuten”

Sveriges näst minsta kommun kan inte hålla kvar traktens unga.

Sorsele i Västerbotten är Sveriges befolkningsmässigt näst minsta kommun med för närvarande 2 526 invånare.